W trakcie ingresu do bazyliki katedralnej w Krakowie 28 stycznia, zostanie odczytana Bulla Ojca Świętego Franciszka: „Sublimis inter sidera”, podpisana przezeń 8 grudnia ub.r. w Watykanie. Dotyczy ona nominacji nowego arcybiskupa metropolity krakowskiego.

Bulla Sublimis inter sidera

Franciszek, Biskup, Sługa Sług Bożych, przekazuje pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo Czcigodnemu Bratu Markowi Jędraszewskiemu, dotychczas Arcybiskupowi Metropolicie łódzkiemu, który został wybrany na Arcybiskupa metropolitalnego Kościoła krakowskiego.

Ponieważ Nasz Czcigodny Brat Kardynał Stanisław Dziwisz, wierny świadek godnych pamięci dzieł świętego Jana Pawła II, Naszego Poprzednika, niegdyś Biskupa krakowskiego, złożył urząd kierowania Kościołem krakowskim, który Naszym oczom ukazuje się jako najwspanialsza pośród gwiazd, bogaty w świadectwa wiary tak przodków, jak i osób nam współczesnych, podjęliśmy niezwłocznie działania, aby dać mu niestrudzonego pasterza.

Zwracamy się zatem bezpośrednio do Ciebie, Czcigodny Bracie, który urodziłeś się w Poznaniu, zdobyłeś solidne wykształcenie, najpierw w Ojczyźnie, a potem w Rzymie, zwłaszcza w naukach filozoficznych. Obdarzony cennymi talentami i zasługującymi na uznanie cnotami, wypełniałeś następnie funkcję wykładowcy i wychowawcy młodzieży i aż dotąd gorliwie i przykładnie pełniłeś posługę biskupią w metropolitalnej Archidiecezji łódzkiej oraz pracowałeś na rzecz Konferencji Episkopatu Polski i Stolicy Apostolskiej.

W związku z tym, biorąc pod uwagę opinię Kongregacji do spraw Biskupów, mocą Naszej Apostolskiej Władzy mianujemy Cię i ustanawiamy Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami, jakie według świętych norm prawa kanonicznego odnoszą się do Ciebie i Twojego stanu. Oznajmisz swój wybór duchowieństwu i wiernemu ludowi, których już teraz zachęcamy, aby przyjęli Cię jako duchowego przewodnika, który zgodnie ze swym biskupim zawołaniem Scire Christum uczy poznawać Chrystusa, będącego Źródłem miłości i największym Dawcą łaski. Ponadto, Czcigodny Bracie, pragniemy wyrazić Tobie naszą serdeczną życzliwość.

W wielu modlitwach przyzywamy też opieki nad Tobą Najświętszej Maryi Panny, która niech Ci będzie Wspomożycielką w sprawowaniu nowego urzędu, oraz wstawiennictwa świętych orędowników: świętego Marka Ewangelisty, świętego Stanisława, niegdyś siewcy nowej chrześcijańskiej wiary w Polsce, i świętej Jadwigi, znamienitej Królowej, aby tam właśnie – w Kościele krakowskim – wierni czerpali z Twej biskupiej posługi jak najwięcej zbawiennych owoców.

Podpisano w Rzymie, u Świętego Piotra, dnia ósmego grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w Roku Pańskim dwa tysiące szesnastym, w czwartym roku Naszego Pontyfikatu.

Franciszek

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: