13 grudnia 2015 roku we wszystkich katedrach oraz w wielu sanktuariach i jubileuszowych świątyniach zostały otwarte Bramy Miłosierdzia. Przez cały rok będą mogli pielgrzymować przez nie wierni, co wiązać się będzie z możliwością uzyskania odpustu. Gdzie można je znaleźć w Polsce?
Papież Franciszek zachęca by ten nadzwyczajny Rok Święty był czasem intensywnej modlitwy, odnowy duchowej, przebaczenia, otwarcia na łaskę Bożego Miłosierdzia oraz uczynków miłosierdzia z naszej strony wobec tych, którzy ich najbardziej potrzebują.

„Często myślałem o tym, w jaki sposób uczynić bardziej czytelną misję Kościoła jako świadka miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od duchowego nawrócenia. Z tej racji zdecydowałem się ogłosić Nadzwyczajny Jubileusz, w którego centrum znalazłoby się Boże miłosierdzie. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia. Pragniemy go przeżywać w świetle słów Pana Jezusa: „Bądźcie miłosierni jak Ojciec” / papież Franciszek /.

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się 8 grudnia 2015 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Tego dnia papież otworzył Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra – znak obchodzonego w Kościele Roku Świętego.

Kilka dni później, bo 13 grudnia Drzwi Święte – Bramy Miłosierdzia zostaną otworzone zarówno w rzymskiej katedrze, Bazylice na Lateranie, jak i we wszystkich kościołach katedralnych na świecie. Bramy te, podobne do Drzwi Świętych Bazylik Wielkich w Rzymie, pozwolą dopełnić pielgrzymki jubileuszowej również i temu, kto nie może dotrzeć do stolicy Kościoła katolickiego.

Zgodnie z życzeniem papieża Bramy Miłosierdzia powstaną nie tylko w katedrach, ale też w innych, wskazanych przez ordynariuszy kościołach, miejscach szczególnego kultu. Świątynie te, zwane kościołami miłosierdzia, będą miejscami, w których uzyskać będzie można odpust zupełny dla siebie lub za zmarłych. W Polsce Bram Miłosierdzia będzie około 500.   Bramy Miłosierdzia zostały przez biskupów otwarte we wszystkich kościołach katedralnych. oraz świątyniach jubileuszowych. Przechodząc przez nie, każdy wierny będzie mógł uzyskać odpust zupełny dla siebie lub za zmarłych.

„Światu potrzeba ludzi otwartych na miłosierdzie, hojnych swoim sercem. Pierwszym, co powinniśmy uczynić, to otworzyć głęboko swoje serca na wrażliwość. Ktoś powiedział, że dzisiaj światu nie brakuje pieniędzy, ale brakuje ludzi o otwartych sercach, hojnych, którzy potrafiliby się dzielić z innymi i podzielić pieniądze sprawiedliwie. To jest konkretny czyn miłosierdzia, który mamy do zrobienia w ciągu tego roku. / Kard. Nycz/.

W Krakowie na Wzgórzu Wawelskim drzwi święte otworzył kard. Stanisław Dziwisz. „Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jest odpowiedzią na duchową kondycję Kościoła i świata – mówił metropolita krakowski i przypominał, że „ za kilka miesięcy Kraków za sprawą Światowych Dni Młodzieży stanie się centrum wydarzeń Roku Świętego. To przywilej, ale i zobowiązanie”– stwierdzał kard. Dziwisz.

 

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: