10 września br., w pierwszą rocznicę beatyfikacji ks. Władysława Bukowińskiego, w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach, została odprawiona Msza święta dziękczynna za beatyfikację
błogosławionego, której przewodniczył abp Marek Jędraszewski. „Nie złamały go ani więzienia, ani
nieludzka ziemia, ani inny świat, który łamał dusze milionów. Pozostał kapłanem ratującym ludzkie dusze”
– mówił o ks. Bukowińskim abp Marek Jędraszewski.
Uroczystą Eucharystię koncelebrowali kapłani, którzy przybyli z różnych stron naszej diecezji, a także z
sąsiednich. Wśród dużej rzeszy przybyłych pielgrzymów, można było usłyszeć i zobaczyć gości z
Kazachstanu, gdzie błogosławiony Władysław duszpasterzował. Mszę świętą poprzedziło modlitewne
czuwanie, przeplatane wspomnieniami i świadectwami ludzi, którzy spotkali się osobiście z ks.
Władysławem w Kazachstanie.

W homilii arcybiskup Marek Jędraszewski przypominał historię księdza Władysława Bukowińskiego,
podkreślając jego chęć służenia ludziom na kresach wschodnich, pomimo wiążących się z tym wielu
niebezpieczeństw. „Czuł powołanie do tego, żeby wrócić na kresy wschodnie bo wiedział, że są one ciągle
pod wielkim wpływem bolszewickiej propagandy, że żyjący tam ludzie znajdują się w wielkim
niebezpieczeństwie duchowym, dlatego trzeba pośród nich być, pracować” – mówił arcybiskup krakowski.
Metropolita wezwał do modlitwy o wyniesienie ks. Bukowińskiego do grona świętych oraz o odwagę na
wzór błogosławionego – „byśmy w chwilach trudnych, w czasie niełatwych wyzwań, mieli odwagę pełnić
wolę Bożą, służąc drugiemu człowiekowi. Bo tylko wtedy, pośród niebezpieczeństw współczesnego świata
sprawimy, że nasz świat nie stanie się innym nieludzkim światem, ale pozostanie naszym, Chrystusowym,
ewangelijnym” – wyzwał metropolita krakowski.

 

Dziękczynienie za beatyfikację Ks. Władysława Bukowińskiego | Abp Marek Jędraszewski

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: