W uroczystość odpustową ku czci św. Anny ks. Proboszcz Andrzej Badura dziękował za 35 leci kapłaństwa, o czym na wstępie powiedział drżącym głosem czcigodny Jubilat. Wokół ołtarza polowego licznie zgromadzili się parafianie. Kolorytu dodawały osoby ubrane w stroje ludowe. Na zakończenie Eucharystii ustawiła się długa kolejka wiernych z życzeniami do ks. Proboszcza. Były słowa mówione, wierszyki, rymowanki, piosenki. A wszystko zawierało jedno słowo – Dziękujemy i zapewniamy o pamięci w modlitwie. Całość zakończyła procesja wokół kościoła ze śpiewem litanii do Świętej Anny.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: