Światowy Dzień Chorego w 1992 roku zainicjował Ojciec Święty Jan Paweł II. Co roku przypada w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Jest to szczególny dzień, kiedy zwracamy uwagę na to, jak wielkim i cennym darem w Kościele katolickim są chorzy, którzy nie tylko ofiarują swoją modlitwę, ale ofiarują także swoje cierpienie.

Mottem tegorocznego 28. Światowego Dnia Chorego są słowa Chrystusa: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.

Ten dzień przypomina nam o konieczności codziennej modlitwy za naszych chorych, cierpiących, ludzi w podeszłym wieku, którzy są obecni wśród nas, w naszych rodzinach oraz parafii. Na nas spoczywa obowiązek niesienia im pomocy, zwłaszcza tej duchowej.

Tradycję Światowego Dnia Chorego wcześniej kontynuował papież Benedykt XVI, a teraz Ojciec Święty Franciszek. W swoim orędziu wyraźnie wskazuje na zadania, jakie ciążą nie tylko na służbie zdrowia, ale i na Kościele. Kościele, który dla chorego powinien być jak gospoda w przypowieści o miłosiernym samarytaninie.

Podczas Mszy Św. dla chorych został udzielony sakrament namaszczenia chorych. Tym drogocennym darem zostało obdarowanych 83 naszych parafian.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: