Świeccy pomocnicy w udzielaniu Komunii Świętej lub inaczej Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, mają za zadanie rozdzielanie Komunii Świętej, gdy udzielanie jej przez kapłanów, czyli Zwyczajnych Szafarzy Eucharystii, nie jest możliwe lub jest bardzo utrudnione . Głównym   zadaniem jest roznoszenie Pana Jezusa do chorych w niedziele i święta oraz rozdawanie podczas Mszy Świętej, gdy brak jest wystarczającej liczby kapłanów. Zgodnie z dekretem Księdza Kardynała wiek mężczyzn, których księża proboszczowie mogą przedstawić do przygotowania dla podjęcia tej posługi, został określony na 25 do 65 lat. Kościół stawia Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii Świętej wysokie wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi. Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej działają na podstawie Instrukcji Kongregacji Sakramentów „IMMENSAE CARITATIS” z 20 stycznia 1973 r. Postanowienie Konferencji Episkopatu Polski odnośnie Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej – (2 V 1990) Dekret Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego ustanawiający w Archidiecezji Krakowskiej posługę świeckich pomocników w udzielaniu Komunii Świętej (12 grudnia 2005r)

Nasza Parafia

W parafii p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie obecnie posługuje 2 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej .Ta piękna posługa w naszej parafii rozpoczęła się 04.04 2009 r. Chorzy głównie w Brzezince /lecz nie tylko/ mogli liczyć na coniedzielne spotkanie z Panem Jezusem w swym domu . 23.03.2013 r. błogosławieństwo do posługi otrzymał drugi z naszych braci .Można nas zobaczyć w asyście Mszy Świętych w Kościele parafialnym oraz  w kaplicy w Brzezince lub w czasie posługi na terenie parafii . Znakiem rozpoznawczym jest Krzyż Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej zawieszony na naszych piersiach. Obecnie każdy z nas ma,, swych,,chorych /niekiedy od początku posługi/ . Nadal pragniemy służyć do czego jesteśmy powołani , tak więc prosimy o kontakt.

NSzKśw.  Nęcka Władysław   wladyslaw_necka@op.pl              tel.604812780

NSzKśw. Figurny Adam          figurnya@gmail.com                       tel.501890546

Zapraszamy również na stronę:  nszafarze.org