468 grudnia 2015 roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP rozpoczął się w Kościele Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Ojciec św. Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia wydając okolicznościową Bullę „Misericordiae vultus”. Papież jak sam powiedział z radością otworzył Święte Drzwi w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Te szczególne drzwi otwierane są tylko w latach jubileuszowych.

Papież zachęca w bulli „Miłosierne oblicze” aby każdy zmierzał do Bramy Miłosierdzia’, bo w niej Bóg udziela swej miłości; przebacza,pociesza i daje nadzieję.
W naszej parafii symbolicznego otwarcia Jubileuszu Miłosierdzia dokonaliśmy na wieczornej Mszy św. wnosząc do kościoła w uroczystej procesji świecę miłosierdzia, która będzie płoną przez cały czas trwania Roku Miłosierdzia.