Domowy Kościół

Formacja Domowego Kościoła opiera się na dokumentach Soboru Watykańskiego II i dokumentach posoborowych, które uznają prawo świeckich do współodpowiedzialności za Kościół. Od 1973 roku ks. Blachnicki planuje, aby do oaz młodzieżowych, dziecięcych, kleryckich, kapłańskich, które już istniały wprowadzić małżeństwa. Jest bardzo przejęty tym, co zrobić, żeby rodziny były naprawdę głęboko chrześcijańskie i zjednoczone z sobą. Zastanawia się co zmienić w programie, jak go uzupełnić. Formacja bardzo dobra dla dzieci, młodzieży, kleryków, kapłanów, nie pasuje dla ludzi, którzy żyją razem złączeni sakramentem małżeństwa. Ks. Blachnicki widzi ten sam cel, tę samą duchowość, tę samą pedagogię, ale droga do celu musi być inna. W jakichś broszurkach francuskich znalazł to, co chciał. Nie potrzeba wybijać nowych drzwi, kiedy już to ktoś zrobił. Postanawia połączyć charyzmat Ruchu Światło-Życie i charyzmat międzynarodowego ruchu małżeńskiego Equipes Notre Dame, który opisywały owe broszury.Ks. Blachnicki pisze, że program formacyjny dla małżeństw będzie się opierał na trzech źródłach inspiracji, które wymienił: 1. dokumenty Soboru Watykańskiego II, w których jest mowa o małżeństwie i rodzinie (na 16 dokumentów soborowych, 13 mówi o małżeństwie); 2. END, ich formacja, ich struktury; 3. Ruch Żywego Kościoła.

Nasza Parafia

„W naszej parafii dwa lata temu z inspiracji Ks. Mirosława Cupek  zawiązała się wspólnota Domowego Kościoła .Zgodnie z wymogami formacji jesteśmy pilotowani przez parę pilotującą z parafii Bolechowice /strukturalnie IV rejon/. Spotykamy się raz w miesiącu w domach poszczególnych rodzin na Modlitwie, rozważaniu Pisma Świętego , dzieleniu się sprawami  nurtującymi rodziny . W najbliższym czasie na spotkaniu połączonym z opłatkiem będziemy gościli Parę Rejonową DK. Jednocześnie czeka nas wybór Pary Animatorskiej naszego Kręgu a tym samym staniemy się oddzielnym Kręgiem .Pragniemy nadal udzielać się w Parafii w czasie Eucharystii , parafialnej Adoracji . Liczymy że będziemy zauważalni. Czekamy na nowe Rodziny.”

Rodziny należące do DK

Ks. Mirosław Cupek                                 Opiekun kręgu DK

Iwona i Maciej Bożek                               Para pilotująca

Justyna i Tomasz Drażniowski                 Brzezinka

Regina i Adam Figurny                             Rudawa

Agnieszka i Władysław Nęcka                  Brzezinka

Elżbieta i Tomasz Sumera                        Rudawa

 

Zaproszenie

23.09.2017 ( sobota ) na Mszę św. wieczorną zaprasza Krąg Domowego Kościoła naszej parafii . Msza św. rozpocznie następny rok formacyjny Domowego Kościoła oraz przekazanie posługi animatorskiej Kręgu od Władysława i Agnieszki Nęcka z Brzezinka w ręce Tomasza i Elżbiety Sumera z Rudawy.  Jednocześnie informujemy, iż nadal poszukujemy nowych, odważnych małżeństw by stworzyć następny Krąg Domowego Kościoła.  Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie 23.09 o godz. 17.00 na plebanii u Ks.Mirosława – opiekuna .

Opłatek Domowego Kościoła- 2019

Jak co roku również i w 2019 choć już w ostatnim możliwym terminie odbył się Opłatek Ruchu Światło-Życie, Nadzwyczajny Szafarzy Komunii Świętej , Domowego Kościoła, oraz Służby liturgicznej z naszym Arcybiskupem w Centrum Jana Pawła II .W spotkaniu opłatkowym nie zabrakło również przedstawicieli naszych wspólnot parafialnych.W słowach / życzeniach/ skierowanych do wszystkich wspólnot  Arcybiskup porównał nasze zgromadzenie do pielgrzymów ŚDM w Panamie mówiąc że taką  wspólnotę może jednoczyć Tylko Jezus będący Światłem i Chwałą Swojego ludu , jednocześnie zachęcał  do radosnego przeżywania swojej wiary TU i TERAZ nie odkładania niczego na później.

Wybór nowej Pary Rejonowej oraz Pary Animatorskiej – 2019

W dniu 14.06.2019 odbyło się spotkanie Kręgu rejonowego na zakończenie roku formacyjnego DK będące jednocześnie spotkaniem wyborczym nowej Pary Rejonowej XIV Rejonu z radością informujemy iż nową Parą Rejonową na okres 3 lat zostało wybrane małżeństwo z naszej parafii Agnieszka i Władysław Nęcka jednocześnie informujemy iż nową Parą Animatorską naszego kręgu zostali wybrani Elżbieta i Tomasz Sumera gratulując i prosząc o modlitewne wsparcie dziękujemy ustępującej Parze Rejonowej Beacie i Januszowi Kupiec z Liszek oraz naszej Parze Animatorskiej Reginie i Adamowi Figurnym

Rekodziękczynienie w Kalwarii Zebrzydowskiej

31.08.2019 w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas 47 pielgrzymki Ruchu Światło Życie małżeństwo z naszej parafii Agnieszka i Władysław Nęcka przyjęli z rąk arcybiskupa Marka Jędraszewskiego błogosławieństwo do posługi Pary Rejonowej Domowego Kościoła REJONU XIV. Życzymy opieki Patronki rodzin i prosimy o modlitewne wsparcie.

Nowi członkowie
Pragniemy podzielić się radością iż 22.09.2019r. na uroczystej Eucharystii w Brzezince o godz 9.00 do naszego Kręgu DK dołączyły dwa nowe małżeństwa Marzena i Michał Węgrzyn z Niegoszowic jako nowi członkowie DK oraz Magdalena i Jacek Midura z Zabierzowa życzymy błogosławieństwa Bożego oraz wytrwałości na podjętej drodze.
Świętej Rodziny patronalne święto Domowego Kościoła
Święto Świętej Rodziny patronalne święto Domowego Kościoła w naszej parafii. 29 grudnia w  Eucharystii o godz 12.15 w asyście udział wzięli członkowie DK. Słowo Boże  wygłosił nasz opiekun Ks. Proboszcz ukazując w czym należy naśladować Świętą Rodzinę, czego życzymy sobie oraz wszystkim rodziną w parafii.
© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: