W niedzielę 29 lipca br. nasza wspólnota parafialna przeżywała odpust ku czci Świętej Anny, naszej patronki. Suma odpustowa została odprawiona o godz. 11.30. Podczas tej Eucharystii Ks. Proboszcz  świętował swój perłowy jubileusz kapłaństwa. Dziękował Panu Bogu za dar 30 – tu lat kapłańskiego życia.
Mszę św. wraz jubilatem koncelebrowali księża rodacy z parafii Rudawa; Ks. prałat Bronisław Siekierski, ks.prof. Andrzej Zwoliński, ks. Grzegorz Wąchal a także ks. dr. Jan Klimek z Krakowa. Do Mszy św. usługiwał diakon z naszej parafii Szymon Miłek. Kazanie odpustowe wygłosił ks. Jan Klimek, który wygłoszonym słowie przybliżył znaczenie imienia naszej patronki. Na zakończenie Mszy św. liczne delegacje złożyły dostojnemu jubilatowi życzenia.

Uroczystości odpustowe uświetniły Poczty Sztandarowe, Straż Pożarną, oraz parafianki ubrane w piękne stroje krakowskie z Brzezinki, Nielepic i Rudawy. Widok pięknie ubranych w kolorowe stroje parafianek uświetnił uroczystości odpustowe.

Należy zapisać w kronice parafialnej, że w czasie Mszy św. odpustowej nadciągająca burza  z wyładowaniami atmosferycznymi uniemożliwiła procesję wokół kościoła.

Wszystkim parafianom, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości serdecznie  dziękujemy.

Św. Anno, módl się za nami.

« z 5 »
© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: