Wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Triduum Paschalne. Wielki Czwartek jest dniem, w którym wspominamy ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Z tej okazji pod koniec Mszy grupy parafialne złożyły naszym księżom życzenia, dziękując za ich codzienną posługę. Po Mszy Świętej uczestnicy nabożeństwa trwali w adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy. W Wielki Piątek wspominamy mękę i śmierć Chrystusa. Liturgii przewodniczył ks. Piotr Ciężobka. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego, gdzie przez całą noc trwała adoracja modlitewna parafian. Grobu pilnowali strażacy z OSP z Rudawy, Brzezinki, Nielepic i Niegoszowic. Wyrazy szczególnego podziękowania kierujemy na ręce siostry Renaty Podoluk za przygotowanie dekoracji. Wielka Sobota była ostatnim dniem Triduum Paschalnego. Jest to szczególny dzień w życiu Kościoła oczekującego na najważniejsze wydarzenie – Zmartwychwstanie Pańskie. Przed południem we wszystkich miejscowościach parafii miało miejsce tradycyjne święcenie pokarmów a o godzinie 20:00 rozpoczęliśmy świętowanie Wigilii Paschalnej, którą zakończyła procesja rezurekcyjna wokół kościoła. Dzwony oznajmiły radosną nowinę, że Jezus zmartwychwstał. Dziękujemy strażakom za uświetnienie uroczystości i wszystkim parafianom za wspólna modlitwę. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią mogliśmy bez ograniczeń sanitarnych uczestniczyć w najważniejszym wydarzeniu roku liturgicznego. Alleluja! Jezus żyje!

Alleluja !!! W sobotę o 20:00 rozpoczęliśmy uroczyste świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego. Liturgia rozpoczęła się od procesji światła, wraz ze śpiewem orędzia wielkanocnego, wyjątkowo bogata bo złożona z 8 czytań Liturgia Słowa zakończyła się odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu. Wielka Sobota w starożytnej tradycji chrześcijańskiej była także dniem kiedy poprzez chrzest włączano nowych członków do wspólnoty Kościoła, dlatego została pobłogosławiona woda i odnowione przyrzeczenia chscielne. Liturgię zakończyła uroczysta procesja Rezurekcyjna wyrażająca radość że zmartwychwstania, które stało się źródłem naszej odkupienia.

„Dokonało się”… Kościół w celebracji która, stała się dzisiaj naszym udziałem nie odprawia pogrzebu ale celebruje zwycięską śmierć Pana. Tą celebracją rozpoczęliśmy liturgicznie Wielką Sobotę. Centralnym punktem dzisiejszej liturgii była adoracja Krzyża, trwająca również w nocy i przez sobotę aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Triduum Paschalne. Podczas liturgii, która w sposób szczególny upamiętnia wydarzenia z wieczernika – ostatnią wieczerzę dającą początek eucharystii, mogliśmy usłyszeć o miłości i miłosierdziu jakim nieustannie obdarza nas Chrystus. Dzisiejszy dzień to także pamiątka ustanowienia Sakramentu kapłaństwa, dlatego na zakończenie naszym księżom złożono życzenia oraz ofiarowano “Margaretkę” – dar modlitwy za kapłanów. Na koniec Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy.

26 marca, w Wielki Wtorek, odbyły się w naszej parafii uroczystości pogrzebowe śp. Władysławy Matuszek, mamy ks. Ryszarda i ks. Mariana. Mszy Św. przewodniczył biskup pomocznicy olsztynski Janusz Ostrowski, wraz z kapłanami, kolegami rocznikowymi ks. Ryszarda i ks. Mariana. Mszę Św. sprawowało ponad 60 kapłanów. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie. Amen

Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień – najważniejszy czas w Kościele. Z tej okazji w czasie Mszy zostały poświęcone palmy na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Na zakończenie Mszy o godz. 11:00 przy słonecznej pogodzie odbył się jak co roku konkurs palm. Tym razem nagrodzono trzy najładniejsze a wszyscy uczestnicy otrzymali małe pamiątki.

Wieczór Niedzieli Palmowej, jak co roku,spędziliśmy na Parafialnej Drodze Krzyżowej w Nielepicach. W jej trakcie rozważaliśmy życie rodzinne, zarówno chwile dobre, jak i trudne, które stają się dla nas krzyżem codzienności. Na zakończenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej włączyliśmy się w ostatni dzień nowenny za Ojczyznę.

W niedzielę 4 lutego odbyły się wybory do Rady Parafialnej. Wybrano 8 osób, które wraz z osobami, które zostały nominowane do Rady decyzją Księdza Proboszcza oraz osobami, które wchodzą do Rady z urzędu (jak na przykład osoby konsekrowane), będą tworzyły Radę Parafialną. Skład Rady prezentuje się następująco: 1. Księża pracujący w parafii 2. Siostra Przełożona Domu Sióstr Służebniczek Starowiejskich 3. Władysław Nęcka (nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej) 4. Józef Wąchal (kościelny) 5. Tomasz Drażniowski (Brzezinka) 6. Jan Szczepański (Brzezinka) 7. Mariusz Koźbiał (Kochanów) 8. Wacław Kucia (Młynka) 9. Zbigniew Kasprzyk (Nielepice) 10. Marzena Żak – Węgrzyn (Niegoszowice) 11. Adam Figurny (Pisary) 12. Adrianna Witek – Perek (Pisary) 13. Marcin Cieślak (Rudawa) 14. Andrzej Korzycki (Rudawa) 15. Zbigniew Kurnik (Rudawa) 16. Zbigniew Matuszek (Rudawa) 17. Renata Minior (Rudawa) Gratulujemy wybranym i życzymy błogosławieństwa Bożego w pracy społecznej w naszej parafii.

28 stycznia 2024 roku, w czwartą niedzielę zwykłą, grupy modlitewne naszej parafii spotkały się na plebanii na tradycyjnym „opłatku”. Zaroiło się od pań z Róź Różańcowych, Kręgu Biblijnego, Zespołu Charytatywnego. Po raz pierwszy w opłatku uczestniczyły Kręgi Domowego Kościoła. Spotkanie zostało rozpoczęte śpiewem kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Po powitaniu uczestników spotkania ks. proboszcz odmówił modlitwę (pobłogosławił opłatki) a następnie złożył wszystkim uczestnikom okolicznościowe życzenia, po których nastąpiło łamanie opłatkiem i życzenia indywidualne. Śpiew kolęd roznosił się po całej plebanii. Do śpiewania zagrzewał pan Piotr na swoim instrumencie. Zostały przypomniane piękne kolędy i rzadko śpiewane pastorałki. Nasze kochane panie, jak zwykle – spisały się na medal. Pochwaliły się swoimi wypiekami. A było w czym smakować! „Palce lizać”. I tak przy ciastku i herbacie snuły się rozmowy i śpiewy kolęd. Do następnego spotkania. Niech spełniają się słowa kolędy „Podnieść rączkę Boże Dziecię …” na drogach nowego roku w naszej parafii

W sobotę 20 stycznia br. w Rudawskim Centrum Kultury, zostały wystawione Jasełka pt. Figury Bernarda, wystawione przez młodzież Szkoły Podstawowej w Rudawie. Dziękujemy i gratulujemy młodym artystom za dostarczone piękne wrażenia i emocje. Życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: