Zapraszamy na wyjątkową uroczystość święceń diakonatu naszego parafianina Szymona Miłka, która dokona się 8 maja 2018 roku w Katedrze na Wawelu, podczas Najświętszej Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego.

Otoczmy serdeczną modlitwą kleryków Seminarium Duchownego w Krakowie na czas przygotowania do święceń diakonatu.

 

Św. Anno – módl się za nami

Wszyscy święci i święte Boże – módlcie się za nami

 

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: