Plan kolędy (27.12.2017 – 30.12.2017):

Środa / 27.12.17/ godz. 9.00

Rudawa – Przymiarki: ul. Sienkiewicza, ul. Zielonki, ul. Domańskiej
Brzezinka – od pp. Kocjan
Nielepice – od szkoły

Czwartek /28.12.2017/ godz. 9.00

Brzezinka – od kościoła (pp. Gościej)
Nielepice – Kmieci
Rudawa – Podłonie: ul. Na Skarpie, ul. Łąkowa, ul. Kolbego, ul. Nad Rudawką

Piątek /29.12.2017/ godz. 9.00

Brzezinka – od pp. Gwizdała
Nielepice – Perdzina
Pisary – od p. Hrabia do pp. Buniak

Sobota /30.12.2017/ godz. 9.00

Brzezinka – od Więckowic
Nielepice – Doły i śr. Wsi
Rudawa – rek: ul. Kolejowa, ul. Topolowa, ul. Legionów Polskich, ul. Wyspiańskiego

 

Plan kolędy (02.01.2018 – 05.01.2018)

Wtorek  /02.01.18

Młynka – Kamieniołom / godz. 14.00

Rudawa – domy za cmentarzem: ul. Dunajewskiego, ul. 21 lipca, ul. Łanowa / godz.14.00

Środa /03.01.18/

Kochanów – lewa strona /od  pp. Czepiec do pp. Kurelus/ godz. 14.00

Niegoszowice – lewa strona (od pp. Pogan) /  godz.14.00

Czwartek  /04.01.18/

Rudawa – Borek: ul. Polaczka, ul. Zielona ul. Wojtasa, ul. Suski,  g.14.00

Sowiarka – od pp. Węgiel do pp. Dudów,  ul. Łąkowa  w stronę Sowiarki do mostu na Rudawie do pp. Taborskich,  godz. 14.00

Piątek  /05.01.18/

Niegoszowice  – prawa strona (od kościoła), godz. 14.00

 

Plan kolędy  (08.01.2018 – 13.01.2018)

 

Poniedziałek, 09.01.2018

Rudawa – ul. Osiedlowa / g.15.00

Rudawa – bloki ul. Kard. Dunajewskiego / godz.15.00

Wtorek, 09.01.2017

Rudawa – Baranówka; ul. Ks. Siedleckiego, ul. Ogrodowa, ul. Olszynowa / g. 9.00/

Rudawa – domy pod plebanią / g. 15.00

Środa, 10.01.2018

Rudawa – zamek; ul. Zamkowa, ul. Stroma, ul. Akacjowa, ul. Krótka,  ul. Polaczka / g.14.00

Czwartek, 11.01.2018

Niegoszowice – ogród / g.15.00

Kochanów – prawa strona /od p. Nieć do p. Wolak/ ul. Lubomirskich, ul. Słoneczna, ul. Krótka, ul. Złota,   ul. Ogrodowa / g.15.00

Piątek, 12.01.2018

Młynka – Podborze / g.15.00

Rudawa – ul. Rynek: ul. Niepodległości, ul. Wyspiańskiego, ul. Polaczka, ul. Konińskiego,

ul. Polaczka / g. 14.00

Sobota, 13.01.2018

Pisary – od p. Dobrzańskiego w stronę Rudawy/ g.9.00

Rudawa – szosa/prawa strona; ul. Śląska, ul. Kalwaryjska, ul. Werbownia, ul. Trzaskowskiego, ul. Podgórska, ul. Krakowska /do p. Bożka/ g.9.00

Rudawa – ul. Widokowa /g. 9.00

Plan kolędy (15.01.2018 – 20.01.2018)

Czwartek, 18.01.2018

Pisary – od Dubia / po obu stronach do p. Stanisławy Grela / g.9.00

Piątek, 19.01.2018

Pisary – Osiedle + domy do pp. Zdziech / g.15.00

Sobota, 20.01.2018

Rudawa – lewa strona szosa: ul. Śląska i od p. Bożka ul. Krakowska / g. 9.00

Rudawa – dom kolejowy /g.15.00

 

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: