Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. (KKK 1324)
W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. (KKK 1326)
W Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy, którą Jezus spożywał wraz ze swoimi uczniami, wziął chleb w swoje ręce, połamał go i podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzie z tego wszyscy to jest Ciało moje, które za was będzie wydane. Od tej chwili chleb przestał być chlebem, a stał się prawdziwym Ciałem Chrystusa. Po Wieczerzy pobłogosławił kielich z winem i powiedział, że jest to Jego Krew, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Polecił Apostołom, aby czynili to samo, co On uczynił na ich oczach. W ten sposób została ustanowiona Eucharystia – najwspanialszy dar Boga dla człowieka. Każda Eucharystia jest uobecnieniem tego, co działo się w Wieczerniku. Kiedy w niej uczestniczymy, uczestniczymy w tej samej ofierze, w której uczestniczyli Apostołowie. W Eucharystii Chrystus ponownie oddaje się Ojcu swojemu za zbawienie ludzi.