W Uroczystość Wszystkich Świętych łączymy się myślą i sercem z tymi, którzy podobnie jak my żyli kiedyś na ziemi, wiedli życie podobne do naszego, a dziś już od nas odeszli po nagrodę do Pana Boga. Za ich wierną służbę Panu Bogu i ludziom Kościół wynagrodził ich aureolą świętości, przyjmując ich do grona wybranych. Dziś także…

Dzisiaj w Kościele obchodzimy Rocznicę Poświęcenia Własnego Kościoła. Na mszy św. o godzinie 9.3o uroczyste „Te Deum”. Pragniemy w ten sposób wyrazić naszą wdzięczność Panu Bogu za dar Jego obecności w naszej świątyni. Nabożeństwo różańcowe o godzinie 17.3o. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na budownictwo sakralne w naszej diecezji. W Ojczyźnie dzisiaj odbywają się…

Ogłoszenia duszpasterskie – 29 niedziela zwykła /18.10.15 / Tydzień Misyjny, obchodzony w dniach 18-24 października br. pod hasłem „Od nawrócenia do misji”, stanowi zwieńczenie roku duszpasterskiego przeżywanego w duchu wezwania: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Tydzień Misyjny przypomina nam, że każdy, kto przeżył prawdziwe nawrócenie i pragnie żyć według wskazań Ewangelii, chce również dzielić…

Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny” zbiegają się z obradami Synodu Biskupów. „Dzień Papieski jawi się zatem jako wezwanie do refleksji nad rodziną oraz do wytrwałej modlitwy w jej intencji” – zachęcają biskupi. Pontyfikat Papieża Polaka był wielką promocją rodziny i obroną fundamentalnych wartości dotyczących ludzkiej cielesności, płciowości, seksualności,…

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: